Telefontid: man-fre 10:00 – 15:00

Artrose og seneskader, Stamcellebehandling, Muskel- og leddsmerter, Oslo, Viken, Trondheim, Stavanger

Ny behandling av artrose/slitasjegikt og seneskader: Test med stamceller og vekstfaktorer iPRF

Kortison demper betennelse, men har ingen effekt på gjenoppbygging av det ødelagte/slitte vevet.

En ny behandlingsform ble lansert for ca 10 år siden, hvor man utnyttet noen av våre blodcellers betennelsesdempende egenskaper, og deres evne til å stimulere oppbygging av skadet vev (PRP). Denne teknikk er nå forbedret ytterligere :

Behandling med i-PRF : Injectable Platelet Rich Fibrin

Forklaringen til bruk av i-PRF

Blodet vårt utgjøres bl.a. av en væske; plasma, samt en rekke celler med forskjellige funksjoner: de røde blodlegemer, hvite blodlegemer og blodplater. Blodplatene ( platelet på engelsk) inneholder veksthormoner; som stimulerer kroppens helings- og gjenoppbyggingsevne. Ved å sprøyte inn blodplasma, hvor blodplater og hvite blodlegemer er blitt konsentrert opp, i det område i kroppen som er slitt eller skadet, stimuleres vevet til å reparere og gjenoppbygge seg selv.

Flere undersøkelser har vist at PRP , som har benyttet seg av overnevnte prinsipp, har hatt gode resultater ved behandling av seneskader og artrose. Ved i-PRF anvendes en annen sentrifugeringsmetode. De hvite blodlegemene og blodplatene konsentreres ytterligere, og dette har gitt svært lovende resultater. Fibrin, kroppens «klebemiddel», blir betydelig mer konsentrert. Med i-PRF oppnås 30-40 ganger flere celler og 20-30 ganger flere potensielle stamceller enn ved PRP. Fibrin kleber seg på ujevne overflater og bidrar til å øke den lokale konsentrasjonen av stamceller.

Metoden er blitt testet i Frankrike på 140 pasienter med artrose i knær. Resultatet er at, i tillegg til å være mer effektiv i behandling av seneskader, ser det ut til at behandlingene med i-PRF kan:

– Gjenoppbygge brusk

– Redusere omfanget av artrose

– Redusere eller fjerne smerter

Erfaring viser at behandling med i-PRF kan utsette behov for operasjon og evt. at man kan unngå operasjon.

Teknikk:

Man tar en blodprøve. Blodet spesialbehandles ved hjelp av sentrifugering og ved dette konsentreres blodplater og hvite blodlegemer i det øverste del av blodprøveglasset. Denne del sprøytes deretter inn i leddet eller omkring den skadede senen. Behandlingen gjentas gjerne etter 1 uke. Man må regne med 2 – 6 behandlinger, avhengig av hvor alvorlig artrosen og smertene er. Mot sener vanligvis 1-4 behandlinger.

Bivirkninger:

Litt ømhet i innstikkstedet kan forekomme noen timer. Det er alltid en liten risiko for infeksjoner ved en injeksjon. Med injeksjon av kortison kan risikoen være 1 infeksjon per 20 000 injeksjon, noe som er svært lite sammenlignet med operasjoner. Med i-PRF, er denne risiko enda mindre, i og med det er celler fra ens eget blod , som blant annet beskytter mot infeksjoner, som sprøytes inn.