Telefontid: man-fre 10:00 – 15:00

Svar på vanlige spørsmål

Ring 22 00 80 30 dersom du har andre spørsmål!

Hva er stamceller?

Celler er byggesteinene i alt som lever. Kroppen består av mer enn 30 billioner celler som alle har en bestemt funksjon.

Cellene er forbundet med hverandre som i en vev og former kroppens organer, som hjernen og hjertet.

Etter at vi er født, fornyer stamceller kroppen vår i svimlende høy hastighet. Hvert sekund blir det laget 17 millioner nye celler i kroppen vår.

Ved hver celledeling kan en celle lage nye, spesialiserte celler som hudceller og nerveceller.

Hver dag dør tusenvis av celler. Det er stamcellene som produserer nye celler og på den måten reparerer og vedlikeholder organene våre. Vi har flere typer stamceller som er definert ut fra potensialet til å danne ulike typer celler. Stamcellene som blir til et foster kalles pluripotente stamceller. Disse kan igjen deles inn i 3 ulike typer ut fra hvilke celler de kan bli:

Endoderm – indre organer

Ektoderm – hud og nerver

Mesoderm – muskel, brusk og sener

Det er stamceller fra mesoderm som kalles Mesenchymale stamceller (ADSC/MSC).

I motsetning til mer spesialiserte celler, har stamceller en unik evne til å dele seg mange ganger uten å eldes. De ligger som oftest i dvale og deler seg bare en sjelden gang, kanskje bare én gang i måneden. Når en stamcelle deler seg, kan det bli dannet to nye, like stamceller. Det kan også bli dannet én ny stamcelle og én «vanlig» celle, som deretter igjen deler seg videre om og om igjen slik at det kan bli dannet tusenvis av spesialiserte celler fra én og samme stamcelle.

Stamceller kan altså bli til spesialiserte celler, men nyere forskning viser også at stamceller bidrar til å dempe betennelsesreaksjoner i kroppen.

Hva er ADSC-behandling?

Mesenchymale stamceller (MSC) er stamceller som har differensiert seg til å danne bein, brusk, blodårer og fett. Når de mesenchymale stamcellene hentes fra fett kalles det ofte Adipose Derived Stem Cells (ADSC). Disse stamcellene ligger rundt blodkarene til overfladisk fettvev og kan brukes til å behandle slitasje og betennelser i ledd og sener.

Mesenchymale stamceller danner ikke bare nye celler, men har flere gunstige virkninger på andre celler. De frigjør stoffer som er betennelsesdempende og virker sterkt balanserende på betennelser i kroppen. Mesenchymale stamceller virker derfor bruskstabiliserende og betennelsesdempende i ledd og sener.

ADSC eller stamceller fra fett er tilgjengelig gjennom høsting fra overfladisk fettvev gjerne fra pasientens mageområde. Mesenchymale stamceller isoleres i egen prosess og settes tilbake til området som trenger behandling umiddelbart.

Behandlingen regnes som eksperimentell. Noe studier viser lovende resultater men større studier trengs for å vurdere om stamcellebehandling skal bli en anbefalt behandling for artrose.

Finnes det dokumenterte resultater?

Det har nå kommet en konsensus rapport fra ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy), som anbefaler iPRF/PRP basert på store forsknings materialer og studier.

Undersøkelser viser at behandlingen kan redusere smerter ved å virke bruskstabiliserende, betennelsesdempende og dermed bedre funksjonen i leddet og redusere eller helt fjerne. Erfaring viser at behandling med i-PRF kan utsette behov for operasjon, eller redusere smerter i påvente av operasjon. Behandlingsmetoden er nå også vurdert innført i amerikanske retningslinjer for artrose. Statens helsetilsyn har uttalt at behandlingen har lav risiko for komplikasjoner og at det er en mulighet for positiv effekt for pasientene i form av smertelindring.
Effekten av behandlingen kan variere fra person til person etter hva som behandles og avhengig av grad av skade/artrose og pasientens smerter. Vi ønsker å opplyse om at selv om behandlingen er blitt tilbudt i flere år er den fortsatt kategorisert som eksperimentell, men dokumentert som trygg.
Det er gjort en rekke studier og undersøkelser om bruk av PRP og i-PRF. Her er noen av dem:

Petrzak, WS: Eppley BL. «Platelet rich plasma: biology and new technology.» J CraniofacSurg. 2005:16 (6) 1043-54.

Eppley BL. Woodell JE, Higgins J. «Platelet quantification and growth factor analysis from platelet-rich plasma.»

Werner S, Grose R. «Regulation of wound healing by growth factors and cytokines.» Pfysiol Rev. 2003;83 (3): 528-35.

Choukroun, J, and S Ghanaati. 2017. «Reduction of Relative Centrifugation Force within Injectable Platelet-Rich-Fibrin (PRF) Concentrates Advances Patients’ Own Inflammatory Cells, Platelets and Growth Factors: The First Introduction to the Low Speed Centrifugation Concept.» European Journal of Trauma and Emergency Surgery : Official Publication of the European Trauma Society, March, 1–9. doi: 10.1007/s00068-017-0767-9.

Kobayashi, Eizaburo, Laura Flückiger, Masako Fujioka-Kobayashi, Kosaku Sawada, Anton Sculean, Benoit Schaller, and Richard J. Miron. 2016. «Comparative Release of Growth Factors from PRP, PRF, and Advanced-PRF.» Clinical Oral Investigations 20 (9). Clinical Oral Investigations: 2353–60. doi:10.1007/s00784-016-1719-1.

Miron, R, Choukroun J.; «Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentristy: Biological background and clinical Indications.» Chapter 15; 251-261, Sept 2017, Wiley-Blackewell.

Balaram N. «Role of Platelet rich fibrin in wound healing: A critical review.» J Conserv Dent. 2013 Jul-Aug; 16(4):284-293.

Meheux C. «Efficacy of Intra-articular Platelet-Rich Plasma Injections in Knee Osteoarthritis: A Systematic Review.» The journal of arthroscopic and Related Surgery, Vol 32, No 3 2016: pp 295-505.

Dai W. «Efficacy of Platelet-Rich Plasma in the treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.» The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 33, No 3, 2017: pp 659-670.

Roubelakis M. «Platelet-Rich Plasma(PRP) Promotes Fetal Mesenchymal Stem/Stromal Cell Migration and Wound Healing Process.» Stem Cell Rev. 2014 Jun;10 (3): 417-28.

Filardo G. et al. «Platelet-rich plasma intra-articular knee injections for the treatment of degenerative vartilage lesions and osteoarthritis.» KneeSurg Sports TraumatolArthrosc. 2011;19 (4): 528-35.

Kon E. et al. «Platelet-rich plasma intra-articular injection versus hyaluronic acid viscosupplementation as treatments for cartilage pathology. From early degeneration to osteoarthritis. Arthroscopy.» 2011;27 (11): 1490-1501.

Sanches M et al. «A randomized clinical trial evaluating plasma rich in growth factors (PRGF.Endoret) versus hyaluronic acid in the short term treatment of symptomatic knee osteoarthritis. Arthroscopy.» 2012;28 (8): 1070-1078.

Kanchanatawan W. et al. «Short term outcomes of platelet-rich plasma injection for treatment of osteoarthritis of the knee.» KneeSurg Sports TraumatolArthrosc. 2016 May;24 (5): 1665-77.

Masoudi E. et al. «Platelet-rich blood derivatives for stem cell-based tissue engeneering and regeneration.» Curr Stem cell rep. 2016 MAR; 2 (1): 33-42.

Pak J, Lee JH, Park KS, Park M, Kang LW, Lee SH. 2017. «Current use of autologous adipose tissue-derived stromal vascular fraction cells for orthopedic applications.» J Biomed Sci. 24 (1), 31. January

Liu Y, Zhang Z, Zhang C, et al. 2016. «Adipose-derived stem cells undergo spontaneous osteogenic differentiation in vitro when passaged serially or seeded at low density.» Biotech Histochem. 91 (5)

Oshita K, Yamaoka K, Udagawa N, et al. 2011. «Human mesenchymal stem cells inhibit osteoclastogenesis through osteoprotegerin production.» Arthritis Rheum. 63 (6)

Pak J, Lee JH, Kartolo WA, and Lee SH. 2016. «Cartilage Regeneration in Human with Adipose Tissue-Derived Stem Cells: Current Status in Clinical Implications.» Biomed Res Int.

Van Lent P, Schelbergen R, Huurne MT, et al. 2013. «Synovial Activation in Experimental OA Drives Rapid Suppressive Effects of Adipose-Derived Stem Cells after Local Administration and Protects Against Development of Ligament Damage.» Ann Rheum Dis. 72 (Suppl 3)

Erickson GR, Gimble JM, Franklin DM, Rice HE, Awad H, and Guilak F. 2003. «Chondrogenic Potential of Adipose Tissue-Derived Stromal Cells in Vitro and in Vivo.» Biochem Biophys Res Commun. 290 (2)

Sciarretta, F. 2013. «Adipose tissue stromal vascular fraction: A new method for it’s regenerative application in one step chondral defect repair.» Journal of Science and Medicine in Sport 16 (62)

Sciarretta, FV, and C Ascani. 2015. «Adipose Tissue and Progenitor Cells for Cartilage Formation.» Sports Injuries: Prevention, 10. June

Freitag J, Li D, Wickham J, Shah K, Tenen A. 2017. «Effect of autologous adipose-derived mesenchymal stem cell therapy in the treatment of a post-traumatic chondral defect of the knee.» BMJ Case Rep.

Freitag J, Shah K, Wickham J, Boyd R, Tenen A. 2017. «The effect of autologous adipose derived mesenchymal stem cell therapy in the treatment of a large osteochondral defect of the knee following unsuccessful surgical intervention of osteochondritis dissecans – a case study.» BMC Musculoskelet Disord. 18 (1)

Freitag J, Ford J, Bates D, et al. 2015. «Adipose derived mesenchymal stem cell therapy in the treatment of isolated knee chondral lesions: Design of a randomised controlled pilot study comparing arthroscopic microfracture versus arthroscopic microfracture combined with postoperative mesenchymal stem cell injections.» BMJ Open. 5 (12)

Jang Y, Koh YG, Choi YJ, Kim SH, Yoon DS, Lee M, and Lee JW. 2015. «Characterization of adipose tissue-derived stromal vascular fraction for clinical application to cartilage regeneration.» Vitr Cell Dev Biol – Anim. 51 (2), February

Zhang, Jinxin, Chunyan Du, Weimin Guo, Pan Li, Shuyun Liu, Zhiguo Yuan, Jianhua Yang, Sun Xun, Yin Heyong, Guo Quanyi, Zhou Chenfu. 2017. «Adipose Tissue-Derived Pericytes for Cartilage Tissue Engineering.» Current Stem Cell Research & Therapy 12 (6)

Centeno CJ, Busse D, Kisiday J, Keohan C, Freeman M, Karli D. 2008. «Increased Knee Cartilage Volume in Degenerative Joint Disease using Percutaneously Implanted, Autologous Mesenchymal Stem Cells.» Pain Physician, 11 (3), May

Pak J. 2011. «Regeneration of Human Bones in Hip Osteonecrosis and Cartilage in Knee Osteoarthritis with Autologous Adipose Tissue-derived Stem Cells in Human – a series of case reports.» J Med Case Rep. 5 (296)

Jo CH, Lee YG, Shin WH, et al. 2014. «Intra-articular injection of mesenchymal stem cells for the treatment of osteoarthritis of the knee: a proof-of-concept clinical trial.»Stem Cells. 32 (5)

Koh YG, Choi YJ, Kwon SK, Kim YS, Yeo JE. 2015. «Clinical results and second-look arthroscopic findings after treatment with adipose-derived stem cells for knee osteoarthritis.» Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 23 (5)

Michalek J, Moster R, Lukac L, et al. 2015. «Autologous adipose tissue-derived stromal vascular fraction cells application in patients with osteoarthritis.» Cell Transplant. January 20

Desando G, Cavallo C, Sartoni F, Martini L, Parrilli A, Veronesi F, Fini M, Giardino R, Facchini A, and Grigolo B. 2013. «Intra-articular delivery of adipose derived stromal cells attenuates osteoarthritis progression in an experimental rabbit model.» Arthritis Research & Therapy, 15 (1)

Mishra A, Tummala P, King A, Lee B, Kraus M, Tse V, and Jacobs CR. 2008. «Buffered Platelet-Rich Plasma Enhances Mesenchymal Stem Cell Proliferation and Chondrogenic Differentiation.» Tissue Eng Part C Methods. 15 (3), 10. February

Van Pham P, Hong-Thien Bui K, Quoc Ngo D, Tan Khuat L, and Kim Phan N. 2013. «Transplantation of Nonexpanded Adipose Stromal Vascular Fraction and Platelet-Rich Plasma for Articular Cartilage Injury Treatment in Mice Model.» J Med Eng.

Piccirilli, Manolo, Catia P Delfinis, Antonio Santoro, and Maurizio Salvati. 2017. «Mesenchymal stem cells in lumbar spine surgery: a single institution experience about red bone marrow and fat tissue derived MSCs.» Journal of neurosurgical sciences, 6. April

Hansraj Kenneth. K. 2016. «Stem cells in spine surgery.» Surgical Technology International.

Schroeder J, Kueper J, Leon K, Liebergall M. 2015. «Stem cells for spine surgery.» World J Stem Cells. 7 (1), 26. January

Hvor mye koster det?

Alle behandlinger begynner med en legekonsultasjon som innebærer en grundig undersøkelse og gjennomgang av pasientens sykdomsforløp. Alle behandlinger utføres av overleger med spesialisering i sine felt.

Førstegangskonsultasjon artrose/sportsskader med røntgen hos lege med spesialisering i ortopedi:

kr 2.000

Førstegangskonsultasjon nakke og rygg med injeksjon/blokade hos lege med spesialisering i rygg/nakke:

kr 5.400

Injeksjoner med iPRF koster kr 3.200 per gang for ett ledd.

Det pleier å være nødvendig med 3-6 injeksjoner. Dersom det er behov for injeksjoner i flere ledd/områder koster dette ytterligere kr 1200 per injeksjon dersom flere behandlinger utføres under samme behandling.

Hva er iPRF- og PRP-behandling?

iPRF (injectable Platelet Rich Fibrin) er en videreutvikling av PRP (Platelet Rich Plasma). I begge tilfeller hentes blod fra pasienten ved en vanlig blodprøve. Forskjellen i metodene er at man ved iPRF sentrifugerer blodet på lavere hastighet for å bevare flere aktive celler. Når blodet sentrifugeres, skilles serum fra de røde blodcellene.

Effekten av behandlingen kan variere fra person til person etter hva som behandles og avhengig av grad av skade/artrose og pasientens smerter. Vi ønsker å opplyse om at selv om behandlingen er blitt tilbudt i flere år er den fortsatt kategorisert som eksperimentell, men dokumentert som trygg.

Serumet og dets aktive celler består av kroppens eget forsvarssystem; blodplater, hvite blodlegemer og vekstfaktorer. Disse virksomme cellene injiseres tilbake til sener, ledd eller muskler hvor pasienten opplever smerter eller har slitasje. Behandlingene er utført på verdensbasis i nesten 15 år, men regnes likevel som en utprøvende behandlingsmetode.

Behandlingen ved Stamcelleklinikken har som mål å redusere pasientens smerter og bedre funksjonen i ledd og sener.

Har behandlingen noen bivirkninger?

Behandlingen innebærer ingen bruk av kunstige legemidler eller kortison – vi injiserer kun svært virksomme celler fra pasientens eget blod.

Det er alltid en liten risiko for infeksjoner ved en injeksjon. Med injeksjon av kortison kan risikoen være 1 infeksjon per 20 000 injeksjon, noe som er svært lite sammenlignet med operasjoner. Med i-PRF, er denne risikoen enda mindre, i og med det er celler fra ens eget blod som også beskytter mot infeksjoner, som sprøytes inn.

Gjør det vondt?

De fleste opplever injeksjoner med iPRF på samme måte som en vaksinasjonssprøyte, dvs. at man kjenner det uten at det gjør vondt. Noen kjenner likevel litt ømhet i innstikkstedet eller i leddet i noen timer til et par dager etterpå.

Hvor lang tid tar behandlingen?

Vi gir som regel behandling allerede ved første konsultasjon, men kun om vi forventer at behandlingen vil gi god effekt. Vanligvis blir smertene i leddet redusert etter kort tid eller noen behandlinger – ofte umiddelbart etter behandling.

iPRF & PRP stamcellebehandling
Det pleier å være nødvendig med 3-6 behandlinger.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle